دات نت نیوک
یکشنبه 27 بهمن 1398

 

امیر فرهادی
رئیس مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو

 

آدرس پست الکترونیکی info@abaniroo.ir

داور رضاخانی
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های صنعت برق و انرژی

آدرس پست الکترونیکی labs@abaniroo.ir

اعظم باجقلی
مدیر دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

 

آدرس پست الکترونیکی inspection@abaniroo.ir

مهرنوش هور
مدیر دفتر توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

 

آدرس پست الکترونیکی standards@abaniroo.ir