دات نت نیوک
شنبه 28 دی 1398

در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مرکز آبا نیرو، ساختار سازمانی مرکز آبانیرو شکل گرفت. نمودار زیر چارت سازمانی مرکز آبانیرو را نشان می‌دهد.