دات نت نیوک
چهارشنبه 22 آبان 1398

در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مرکز آبا نیرو، ساختار سازمانی مرکز آبانیرو شکل گرفت. نمودار زیر چارت سازمانی مرکز آبانیرو را نشان می‌دهد.