دات نت نیوک
یکشنبه 16 مرداد 1401

معرفی

مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

در شرایطی كه با محدودیت منابع از یک‌سو و رشد مصرف و آلودگی‌های زیست محیطی در جامعه روبرو هستیم، رعایت و به‌كارگیری استانداردها در زمینه‌های مختلف كالا، طراحی، نصب، اجراء و حفظ محیط زیست، می‌تواند به كاهش مصرف و تلفات انرژی در تأسیسات، كاهش هزینه‌های تعمیراتی، افزایش عمر تأسیسات، بالا بردن کیفیت محصول و خدمات در داخل و به‌خصوص در بخش‌های صادراتی منجر شود. با توجه به این‌كه دستیابی به استاندارد در هر زمینه‌ای مستلزم انجام پژوهش می‌باشد و با عنایت به این‌كه در هر جامعه‌ای، استاندارد، پژوهش و فناوری با هم در تعامل بوده و در اثرات مثبت یکدیگر هم افزایی دارند، لذا می‌توان گفت استاندارد نیز خود جزئی از زیر‌ساخت‌های پیشرفت و توسعه بوده و در یک کشور در حال توسعه، استاندارد را می‌توان یکی از ارکان و پایه‌های توسعه و پیشرفت به‌شمار آورد.
نتایج تحقیقات، ابداع و تجاری‌سازی محصولات، زمانی به نتیجه خواهد رسید که براساس استاندارد صورت پذیرفته و مسیر اجرایی و محصول ناشی از آن از طریق استاندارد هدایت گردیده و کیفیت نهایی آن نیز با استاندارد محک زده شود. بنابراین استاندارد، لازمه رشد و توسعه هر جامعه و ارتقاء سطح دانش و فناوری در هر کشور است.
نظر به ارتباط مستقیم استاندارد با پژوهش و تحقیقات و به‌منظور توسعه بخش استاندارد در بدنه وزارت نیرو، مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو جهت پوشش‌دهی و تکمیل بخشی از ساختار این حوزه در صنعت برق بر پایه اسناد راهبردی وزارت نیرو شکل گرفته است که هدف از تأسیس این مدیریت در بخش کلان استاندارد و تکمیل چرخه استاندارد در این وزارتخانه با هماهنگی بخش‌های مرتبط دیگر و در تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان متولی اصلی استاندارد در کشور می‌باشد. وظایفی همچون مدیریت نیاز‌سنجی، اولویت‌بندی، رصد استاندارد‌های بین المللی، به‌روز‌آوری استاندارد‌های قدیمی، تدوین استاندارد‌های جدید از اهم مواردی هستند که می‌بایست طی فرآیند‌های منظم و برنامه‌ریزی شده مورد ارزیابی و اقدام قرار گیرند.

 

اهداف

مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

 • ارتقاء و اشاعه فرهنگ استاندارد در صنعت برق و انرژی
 • سامان‌دهی و بهبود روش‌های تعیین ارتقاء و اشاعه فرهنگ استاندارد در صنعت برق و انرژی
 • سامان‌دهی و بهبود روش‌های تعیین، تدوین و نشر استانداردهای صنعت برق و انرژی
 • تشخیص و تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق و انرژی بر اساس اولویت‌های تعیین شده
 • هماهنگی امور استاندارد با مراجع داخلی و خارجی استاندارد
 • تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران و مشاركت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم بخش خصوصی در امر توسعه استاندارد در صنعت برق و انرژی
 • استقرار نظام بازنگری و به‌روزآوری استانداردهای ابلاغ شده
 • بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی
 • افزایش نقش استاندارد در ارتقاء سطح سلامت، ایمنی و کیفیت ارایه خدمات و حفاظت از منابع زیست محیطی

مأموریت‌های

مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

 • مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی
 • هم‌افزایی فعالیت‌های بخش‌های مختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در زمینه به‌کارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • مدیریت تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در صنعت برق و انرژی
 • جهت‌دهی تحقیقات و توسعه در راستای نیازمندی‌های بازار به استانداردهای صنعت برق و انرژی
 • تمرکز و سازمان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با به‌کارگیری استانداردهای معتبر در صنعت برق و انرژی از طریق ترویج استانداردها
 • هدایت و برنامه‌ریزی، تعریف و محوریت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در زمینه پایش استانداردهای مورد استفاده در صنعت برق و انرژی
 • مدیریت دانش در حوزه‌های علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی از محققین و صاحب‌نظران در زمینه استانداردهای صنعت برق و انرژی
 

 

‌ پروژه‌های در دست انجام

 
ردیف عنوان مدیر پروژه کارفرما
1 دبیرخانه استانداردهای صنعت برق مهرنوش هور شرکت مادرتخصصی توانیر