دات نت نیوک
چهارشنبه 09 آذر 1401

معرفی

مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

با توجه به محدودیت منابع از یک‌سو و رشد مصرف و آلودگی‌های زیست‌محیطی از سوی دیگر، رعایت و به‌كارگیری استانداردها در زمینه‌های مختلف می‌تواند منجر به كاهش مصرف و تلفات انرژی در تأسیسات، كاهش هزینه‌های تعمیراتی، افزایش عمر تأسیسات، بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات در داخل و به‌خصوص در بخش‌های صادراتی شود. با توجه به این‌كه در هر زمینه‌ای دستیابی به استاندارد مستلزم انجام پژوهش می‌باشد و از طرفی پژوهش و فناوری نیز با هم در تعامل بوده و تأثیر مثبت در هم‌افزایی یکدیگر دارند، لذا می‌توان استاندارد را به‌عنوان یکی از ارکان و پایه‌های توسعه و پیشرفت به‌شمار آورد.

نتایج تحقیقات، ابداع و تجاری‌سازی محصولات، زمانی به نتیجه خواهد رسید که کیفیت نهایی‌شان براساس استاندارد محک زده شده و مسیر اجرایی بهره‌گیری و استفاده از آنها نیز از طریق استاندارد صورت پذیرد. بنابراین استاندارد، لازمه رشد، توسعه و ارتقاء سطح دانش و فناوری در هر کشور است.

نظر به ‌اهمیت مقوله استانداردها و ارتباط مستقیم آنها با پژوهش و فناوری در راستای دست‌یابی به‌سطح کیفی مطلوب کالاها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت‌برق و انرژی کشور و با توجه به‌ابلاغ نظام‌نامه استانداردهای صنعت‌برق، به‌منظور توسعه بخش استاندارد در بدنه وزارت نیرو، مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو جهت پوشش‌دهی و تکمیل بخشی از ساختار این حوزه در صنعت برق بر پایه اسناد راهبردی وزارت نیرو شکل گرفته است. که هدف از تأسیس این مدیریت در بخش کلان استاندارد و تکمیل چرخه استاندارد در این وزارتخانه با هماهنگی بخش‌های مرتبط دیگر و در تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان متولی اصلی استاندارد در کشور می‌باشد. وظایفی همچون مدیریت نیاز‌سنجی، اولویت‌بندی، رصد استاندارد‌های بین‌المللی، به‌روز‌آوری استاندارد‌های قدیمی، و تدوین استاندارد‌های جدید از اهم مواردی هستند که می‌بایست طی فرآیند‌های منظم و برنامه‌ریزی شده مورد ارزیابی و اقدام قرار گیرند.

 

اهداف

مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

 • نیازسنجی، اولویت‌بندی، توسعه، ترویج، تدوین، استقرار، سازمان‌دهی، بهبود مستمر، بازنگری و به‌روزرسانی استانداردها، دستورالعمل‌ها و مقررات فنی مورد نیاز در صنعت‌برق و انرژی
 • تعیین نقش هریک از بخش‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر و تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف متشکل از متخصصین آگاه و واجد صلاحیت
 • سامان‌دهی و بهبود روش‌های تعیین ارتقاء و اشاعه فرهنگ استاندارد در صنعت برق و انرژی
 • سامان‌دهی و بهبود روش‌های تعیین، تدوین و نشر استانداردهای صنعت برق و انرژی
 • تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران و مشاركت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • استقرار نظام بازنگری و به‌روزآوری استانداردهای ابلاغ شده
 • بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی
 • افزایش نقش استاندارد در ارتقاء سطح سلامت، ایمنی و کیفیت ارایه خدمات و حفاظت از منابع زیست محیطی

مأموریت‌های

مدیریت توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی

 • طراحی، پیاده‌سازی و استقرار نظام استاندارد در صنعت‌برق و انرژی
 • هم‌افزایی فعالیت‌های بخش‌های مختلف صنعت برق، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در زمینه به‌کارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • مدیریت تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در صنعت برق و انرژی
 • جهت‌دهی تحقیقات و توسعه در راستای تأمین نیازمندی‌های صنعت‌برق و انرژی به ‌استانداردهای مرتبط
 • تمرکز و سازمان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با به‌کارگیری استانداردهای معتبر در صنعت برق و انرژی از طریق ترویج استانداردها
 • هدایت و برنامه‌ریزی، تعریف و محوریت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در زمینه استانداردهای مورد نیاز در صنعت برق و انرژی
 • مدیریت دانش در حوزه‌های علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی از محققین و صاحب‌نظران در زمینه استانداردهای صنعت برق و انرژی
 • مدیریت راهبردی تدوین استانداردهای ملی در هماهنگی با سازمان ملی استاندارد ایران و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 • طرح‌ریزی و استقرار نظام یک‌پارچه مدیریت اطلاعات در حوزه استانداردهای صنعت ‌برق و انرژی
 • طرح‌ریزی و استقرار نظام ارائه خدمات دبیرخانه‌ای در حوزه استانداردهای صنعت ‌برق و انرژی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی متخصصین شامل صاحب‌نظران، مدیران و محققین فعال در حوزه استانداردهای صنعت‌برق و انرژی
 

 

پروژه‌های خاتمه یافته

 
ردیف عنوان مدیر پروژه کارفرما
1 دبیرخانه استانداردهای صنعت برق مهرنوش هور شرکت مادرتخصصی توانیر