دات نت نیوک
یکشنبه 27 بهمن 1398

معرفی

دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی عهده دار نظارت بر ارتقاء سطح کیفی کالاها و تجهیزات در راستای تأمین نیازهای این صنعت می‌باشد. در این نهاد مدیریت نظامات کیفی بر اساس استانداردهای معتبر و بین المللی بازرسی، نظارت و پایش بنا نهاده می‌شوند. پایبندی به اخلاق حرفه‌ای، رعایت بی‌طرفی، استقلال در بازرسی‌ها و نظارت‌ها، استقرار دیدگاه‌های فرآیندی، استمرار در بهبود، پایش روش‌های نوین بازرسی از اهم موارد و ویژگی‌هایی هستند که در این دفتر، تحقق آنها باید در اولویت و کانون توجه قرار گیرند. دفتر مدیریت بازرسی، نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی، شبکه‌ای توانمند از بازرسین مستقل را شکل خواهد داد تا فرآیندهای بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی را در سراسر کشور مبتنی بر روش‌های علمی و فنی با استقلال و بی‌طرفی ارائه نمایند.

 

اهداف

دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی
  • اشاعه خدمات بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی
  • توسعه ظرفیت فنی و مهندسی در زمینه بازرسی، نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی
  • ارتقاء سیستم‌های بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها در بخش کنترل و تضمین کیفیت
  • شبکه‌سازی ظرفیت‌های بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها در قالب شبکه‌ای از بازرسان واجد صلاحیت
  • طرح ریزی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات در حوزه بازرسی
  • طرح ریزی و استقرار نظام ارائه خدمات دبیرخانه‌ای حوزه بازرسی
  • برقراری ارتباط با مراکز بازرسی و نظارت در خارج از کشور جهت انتقال تجربیات و بهره‌گیری از دانش به روز این حوزه
  • استقرار قوانین و مقررات و مشارکت در تدوین استانداردهای جدید در حوزه بارزرسی و نظارت

ماموریت‌های

دفتر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت برق و انرژی

این دفتر با بهره گیری از دانش و تجربه خبرگان صنعت برق و انرژی و با استفاده از توان مهندسی متخصصین داخل و خارج ازکشور ماموریت دارد تا ظرفیت ها و فرصت های علمی و فنی را در زمینه بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها ارتقاء دهد. ماموریت آرمانی این دفتر استقرار فرآیندهای نظام بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها در مراحل طراحی، ساخت، خرید و تامین کالاها و تجهیزات با هدف کنترل و تضمین کیفیت در سطح استانداردهای معتبر و بین المللی است.